Topbillede til fanebladet borger

Kørsel til læge for pensionister

Pensionister kan få kørsel til læge eller speciallæge.

Kørsel for pensionister til og fra læge og speciallæge

Du skal være pensionist og gruppe 1-sikret samt bo i kommunen. Det er desuden en betingelse at du ikke kan benytte offentlig transportmiddel.

Betingelser

• du skal være førtids- eller folkepensionist

• du er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler

• du skal være medlem af sygesikringsgruppe 1

• kørsel ydes kun til alment praktiserende læge eller nærmeste speciallæge

Bestil kørsel

Er betingelserne opfyldt kan du bestille kørsel hos Borgerservice på tlf.: 7235 4000. Når du bestiller kørslen skal du oplyse navn og adresse på den læge der skal køres til og tidspunkt.

Kørsel kan bestilles alle hverdage og skal være bestilt kl. 14.00 senest dagen inden lægebesøget.  

Bemærk

Der kan ikke ydes kørsel til hospitaler, ambulatorier, hørecentre, tandlæge, fysioterapi m.m., og der ydes ikke refusion for egen bestilt taxakørsel.

Sidst opdateret 15. september 2014

Relevante links