Topbillede til fanebladet borger

Hvis du oplever fejl i dit møde med sundhedsvæsenet

Utilsigtede hændelser
Hvis du oplever fejl i dit møde med sundhedsvæsenet, fx i forbindelse med din pleje eller behandling i såvel kommune, hospital og hos praktiserende læge, så kan du indberette dem som en utilsigtet hændelse. Så hjælper du os med at skabe et bedre sundhedsvæsen.

Mange borgere er i kontakt med Furesø Kommune i forbindelse med pleje og behandling. Som oftest går det godt, men ind i mellem forløber plejen eller behandlingen af borgeren ikke som forventet og der kan opstå en utilsigtet hændelse.

En utilsigtet hændelse er en hændelse, hvor der enten skete en fejl eller kunne være sket en fejl som var skadevoldende. Hændelsen skyldes ikke patientens /borgerens sygdom. Eksempler på utilsigtede hændelser:

  • forkert dosis medicin
  • forsinket pleje eller behandling grundet bortkomne blodprøver eller henvisninger der ikke er nået frem
  • fald grundet vådt gulv eller forhindringer

Utilsigtede hændelser sker som følge af, at mennesker arbejder sammen i komplekse organisationer og med komplicerede funktioner. ”Det er menneskeligt at fejle, men forkert ikke at lære af det”

Læs mere om utilsigtede hændelser på www.sundhed.dk.

Indrapportering

Hvis du eller dine pårørende oplever en fejl eller udsættes for en risiko for fejl, er det vigtig, at du eller dine pårørende indberetter disse hændelser, således at medarbejderne i kommunen kan lære af dem.

Dansk Patientsikkerhedsdatabase kan du rapportere en utilsigtet hændelse.

Læs mere om hvordan du indberetter en utilsigtet hændelse i pjecen "Hjælp os med at blive bedre".

 

Sidst opdateret 24. maj 2018

Kontakt

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.