Kommunen - aktuelle emner

Kortudsnit af Furesø Kommune
» Kort og kortdata Her kan du benytte Furesø Kommunes geografiske informationssystem (GIS). På GIS-kortet kan du få vist en række forskellige temaer. Du kan også vælge at se et luftfoto...
Billede af gående i skov
» Foreninger og aftenskoler i FuresøFuresø er den kommune i landet, der har de mest foreningsaktive borgere i forhold til indbyggertal. I vores foreningsregister kan du søge på specifikke foreninger og hurtigt...
Billede af messingskilt på rådhuset i Værløse
» Politiske dagsordener og referaterHer finder du alle dagsordener og referat fra Furesøs politiske udvalg. De tre faneblade Introduktion, Udvalg og Abonnement er din guide til indholdet. Rigtig god fornøjelse...
Glade ansigter
» Budget 2017Budget 2017 vedtaget af et bredt flertal i byrådet.
Skovsø
» Klima, Natur og MiljøLæs om Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014, om Miljørådet, naturpleje, vand- og naturplaner, kontrol med drikkevand, regnvand på egen grund, regler for jordflytning...
» Borgerinddragelse i Furesø KommuneBorgerinddragelse i Furesø Kommune foregår både i det konkrete møde mellem borger og kommune men også i mere faste samarbejdsfora. Byrådet har vedtaget en furesømodel for...
Sidst opdateret 07. december 2017