Ballerupvej

Ballerupvej skal være en smuk vej. Det skal være trygt for alle at færdes på Ballerupvej og gaden skal være grøn og i harmoni med sin historie og de arealer der ligger omkring.

Forbedringer på vej på Ballerupvej i efteråret 2017.

Furesø Kommune er i gang med at realisere den helhedsplan som blev udarbejdet for Ballerupvej i 2016.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget godkendte d. 7. juni, at der skal arbejdes videre med trafiksikkerheden og beplantningen på Ballerupvej. Det betyder helt konkret, at der i 2017 bliver:

  • anlagt en chikane mellem Elsevej og Søndergårdsvej, som skal sikre at bilisterne ikke overskrider hastighedsgræsen.
  • udskiftning af de dårlige træer samt forbedring af træernes vækstbetingelser.
  • anlæg af nye bede med stauder
  • Til sidst sluttes der af med ny lækker asfalt på hele strækket mellem Hejrebakken og krydset ved Kollekollevej.

Ud for hvert træ vil vi skaffe et større volumen til træernes rødder, så træerne har mulighed for at vokse sig store og sunde. Derfor laver vi det der hedder et rodvenligt bærelag under cykelstien og fortovet.

Du kan se planen for Ballerupvej i link nederst på siden.

Læs mere om supercykelstien.


Baggrund: plan for Ballerupvej gøres til virkelighed

Furesø Kommune ønsker at forbedre trafikforholdene på Ballerupvej samtidig med at vejens æstetiske værdi øges. Udvalget for Miljø-, Plan og Teknik godkendte i 2016 et skitseprojekt, hvor der lægges vægt på trafiksikkerhed og øget byrumsoplevelse ved hjælp af ny beplantning, belægning mm. Du kan se skitseprojektet ved nedenstående link.

Sidst opdateret 23. oktober 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.