Klagemuligheder

Lovgivning
Alle borgere har mulighed for, at klage over afgørelser om, hvordan et krav er fastsat.

En stor del af de kommunale ydelser er omfattet af en lovbestemt klageadgang.

Alle kommunens afgørelser skal være ledsaget af en klagevejledning.

Hvis du vil klage over serviceniveauet eller den administrative sagsbehandling i Furesø Kommune, kan du henvende dig til områdets direktør eller byrådet.

Nyttige adresser

Furesø Kommune
Byråd
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 4000

Skattecenter Ballerup
Lautrupvang 1 A
2750 Ballerup
Tlf. 7222 1818

Det Sociale Nævn

Domstolene

Velfærdsministeriet

Justitsministeriet

Læs mere om klagemuligheder i Danmark

Sidst opdateret 22. september 2017

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190